Skip to content

AI-Psychoeducatie: jezelf begrijpen in al je aspecten.

Wat is AI-Psychoeducatie?

AI-psychoeducatie is een manier van uitleg over Autisme volgens het Autisme: integratie model.  Dit model oftewel deze visie op Autisme heeft Hans Keupink van Gogh door jarenlange ervaring in diverse soorten zorg en  zijn ervaring als autismecoach kunnen ontwikkelen. Bijzonder aan deze visie is dat er samenhang wordt aangebracht tussen de wijze van denken van mensen met Autisme en het lichaam en persoonlijke bewustzijn. Het maakt Autisme logischer en begrijpelijker. Het staat niet tegenover de andere visies, maar verdiept het.  Het Autisme Integratie model staat niet stil, maar is een zich voortdurend verder ontwikkelende visie gebaseerd op waarneming en onderzoek.

Back To Top