Skip to content

Begeleiding bij autisme, ADHD, ADD, Hooggevoeligheid en Hoogbegaafdheid.

(Individuele begeleiding, levensloopcoaching, levensloopbegeleiding, levensbrede begeleiding, levensbrede coaching, PGB-begeleiding, autismebegeleiding, ADHD-begeleiding)

Levensloopbegeleiding is de best passende en tevens de goedkoopste manier van begeleiding aan mensen met autisme, aldus het onderzoek gedaan door de werkgroep “Vanuit autisme bekeken” (lees hier de bevindingen van dit onderzoek). 

We zijn het daar volledig mee eens en we spreken uit ervaring, want we geven deze begeleiding al sinds 2011. We hebben inmiddels veel cliënten verder kunnen helpen en met velen hebben we nog een lijntje om weer in actie te komen als de situatie dat vereist. Met de mensen die we nu begeleiden hebben we een stevige vertrouwensband. Dit is noodzakelijk willen we verder komen met elkaar. We geven echter ook andere vormen van begeleiding en coaching. Hieronder kun je meer lezen over onze vormen van begeleiding. Over het algemeen werken we met een mengvorm. Het hangt allemaal af van wat jij nodig hebt.

Individuele begeleiding

Bij individuele begeleiding/coaching gaat het om jou. Jij met je eigen specifieke problemen waar je in je dagelijkse functioneren tegenaan loopt. Dat kan van alles zijn; van moeite hebben met het doornemen van de post tot moeite hebben tot het niet op orde krijgen van je huishouden en moeite hebben met het omgaan met andere mensen. Tijdens de individuele begeleiding krijg je concrete handvatten aangereikt om beter met diverse problemen om te gaan.  We weten als geen ander dat theorie alleen niet voldoende is en dat het tijd kost om nieuwe vaardigheden aan te leren en te integreren in je leven. Daarom oefenen we veelvuldig tot ze geïntegreerd zijn in je leven. De begeleider wordt een vertrouwde steun en toeverlaat, die jou en het sociaal netwerk om je heen door en door leert kennen. Door onze cliënten wordt dit als zeer prettig ervaren.

 Levensloopbegeleiding

Levensloopbegeleiding/coaching is begeleiding door de loop van je leven heen. Het leven bestaat uit verschillende fasen en overgangen. Een kind met autisme in de basisschoolleeftijd komt andere problemen tegen dan een jongeman met autisme die voor het eerst zelfstandig gaat wonen en hij komt wéér andere problemen tegen zodra hij gaat werken. Naar school gaan, van school gaan, een werkzaam leven beginnen, een partnerrelatie beginnen of beëindigen, ziekte en overlijden van een naaste; dat zijn allemaal levensgebeurtenissen die met name voor iemand met autisme spectrum problematiek moeilijk zijn te overbruggen. Levensloopbegeleiding is helpend en vaak zelfs noodzakelijk wil iemand niet vastlopen, met alle gevolgen van dien.

Essentieel bij levensloopbegeleiding is het vinden van je eigen levenspad en de waarden aan de hand waarvan jij je leven wilt gaan vorm geven. Met een helder levenspad voor ogen sta je gemotiveerd en sterk in het leven en is het gemakkelijker om tegenslagen te overwinnen. Als het even kan gebeurt de begeleiding door één en dezelfde coach. Soms neemt een collega een stuk over, omdat deze over een andere specialiteit beschikt.

Levensbrede begeleiding

Levensbrede begeleiding/coaching is begeleiding die alle aspecten van het leven omvat en dat is logisch, want autisme is een integraal probleem; het raakt aan alles in het leven. We begeleiden bij alles waar en overal waar dat nodig is. Dat strekt zich uit van begeleiden bij het doornemen van de post, tot gesprekken betreffende het zin geven aan je leven en advisering bij relatieproblemen of het op orde brengen en houden van de financiën.

Levensdiepe begeleiding

Door onze visie op autisme leer je niet alleen je autisme, maar ook jezelf van binnenuit begrijpen. Dat is het beginpunt van waaruit je je verder kunt verdiepen in jezelf om aan je innerlijke ontwikkeling te werken. Je kunt nu de antwoorden gaan vinden op je diepere levensvragen, zoals: “waarom heb ik autisme?” of “Wat is het doel van mijn leven?” Door dit proces ga je je leven steeds meer op één lijn brengen met wie je van binnenuit bent. Dat geeft  uiteindelijk vrijheid en geluk

Versterking van de basis.

Welke vorm van begeleiding je ook kiest, allereerst werken we met jou aan stabilisatie van jouw levenssituatie, zodat jij je veiliger en steviger in het leven voelt staan. Daarbij komen de volgende levensgebieden aan bod:

  • Je materiële en financiële situatie
  • De dagelijkse structuur
  • Je lichamelijke gezondheid
  • Het sociale netwerk
  • Werk/studie
  • Ontspanning
  • In veiligheid zijn
  • Je veilig voelen
  • Ik-sterkte
  • Emotie-regulatie

Inzicht in autisme

Om met jezelf en met je autisme in het leven te leren omgaan is het belangrijk dat je inzicht hebt in hoe jouw autisme bij jou werkt. De autisme integraal coach legt autisme aan je uit aan de hand van het  integratiemodel gebaseerd op de polyvagaaltheorie. Aan de hand van deze theorie wordt het verband gelegd tussen de mentale kant van autisme, het zenuwstelsel en het lichaam. Om er voor te zorgen dat de theorie beklijft worden er tal van oefeningen aan toegevoegd. Door het inzicht dat je op deze manier krijgt leer je jezelf van binnenuit begrijpen en reguleren.

Traumaverwerking

Door de begeleiding kom je meer en meer in een stabiele levenssituatie terecht. Als je daarnaast inzicht hebt gekregen door onze autisme uitleg dan is er genoeg stevigheid om oude trauma’s te gaan verwerken. We kunnen je daarvoor verwijzen naar de GGZ waar men veelal  werkt met EMDR en Exposure-therapie, maar je kunt je ook aanmelden voor traumaverwerking bij ons. Hans is psychodynamisch therapeut en werkt op een verantwoorde manier aan trauma’s met behulp van ACT, sensori motor psychotherapie, lichaamsgerichte therapie, voice dialogue, familieopstellingen, regressietherapie en integratief ademen.

Uitsluitingscriteria

We geven geen begeleiding aan mensen met Borderline, NAH en aan mensen die uit detentie komen.  Dit vraagt een bijzondere specialisatie waar wij ons niet aan wagen.

Verbetering van de problemen vanwege autisme ontstaat door een betere integratie van lichaam, geest en ziel. Daarvoor is het helpend om aan traumaverwerking te doen. Wil je meer lezen over traumaverwerking bij AI klik dan hier.

Back To Top