Skip to content

Autisme-integraal werkt met een integrale aanpak.

Behandeling is voorbehouden aan de GGZ. Vaak is behandeling niet nodig en is het voldoende om een begeleider/coach te hebben die je over een langere periode in het leven begeleidt. Dat is het werk van de autisme-integraal coach.  Mocht er wel behandeling nodig zijn dan is onze begeleiding ondersteunend daaraan en kan zo nodig  een voorbereiding zijn op de behandeling.

Hieronder lees je waaruit onze begeleiding bestaat:

Levensloopbegeleiding

Wordt ook wel levensloopcoaching genoemd. Uit onderzoek is gebleken dat mensen met Autisme, en vergelijkbare problematiek, het meest baat hebben bij levensloopbegeleiding. Autisme gaat namelijk niet over en zal je door je hele levensloop heen en in alle levensgebieden steeds weer voor bijzondere uitdagingen plaatsen.

Levensloopbegeleiding wordt bij de persoon met Autisme thuis gegeven, omdat je vooral in je dagelijkse leven tegen problemen zult aanlopen en moet leren omgaan met jezelf.  Bovendien kunnen inzichten die worden opgedaan tijdens de begeleidingsgesprekken meteen worden ingevoerd en geoefend in het het alledaagse leven.

De begeleiding wordt zoveel mogelijk door één en dezelfde persoon gedaan, zodat jij en je begeleider elkaar goed leren kennen en je niet steeds weer hoeft te wennen aan een nieuwe.

Uitgebreidere informatie over levensloopbegeleiding kun je hier lezen.

Psycho-educatie volgens het Integratie-model.

We geven psycho-educatie aan de hand van onze integrale visie. In deze visie wordt de samenhang uitgelegd tussen de werking van het brein in verhouding met je lichaam en het bewustzijn. De gevolgen die dit voor je heeft op het gebied van waarnemen, denken, voelen, willen en hoe jij je lichaam ervaart komt hierbij aan bod. De psycho-educatie wordt geïntegreerd in de levensloopbegeleiding gegeven aansluitend op het dagelijks leven, zodat je het meteen kunt gaan oefenen.

ACT, Voice Dialoque, Mindfulness.

In de jaren dat we werken voor mensen met Autisme hebben we ontdekt dat er een paar methodieken zijn die heel behulpzaam kunnen zijn bij de begeleiding. Hierdoor wordt de begeleiding effectiever en hoeft minder lang te duren. Het zijn:

  • ACT, wat staat voor Acceptance en Commitment Therapy. Dit is een methodiek die je helpt om niet in het verdriet over wat er met je is gebeurt te blijven hangen, maar dit te accepteren, zodat er energie vrijkomt en jij je kunt richten op hoe je wil leven.
  • Voice Dialoque. Met behulp van deze methodiek kun je de verschillende kanten van je persoonlijkheid leren kennen en accepteren en onderdrukte delen weer vrij maken.
  • Mindfulness. Passen we op een manier toe dat het brein meer rust krijgt en het lichaam meer gevoeld wordt.

Traumaverwerking.

Traumaverwerking is behandeling en valt derhalve niet onder vergoeding door de WMO of Jeugd. Behandeling is in principe voorbehouden aan de GGZ.

In onze therapiepraktijk geven we traumaverwerking op een holistische manier. Deze wordt (deels) vergoed door de zorgverzekeraars.

Als mens met Autisme ben je kwetsbaarder voor allerhande trauma’s. Dat komt doordat pijnlijke ervaringen dieper bij je binnen komen dan bij mensen die geen Autisme hebben. Daar komt bij dat mensen met Autisme grote moeite hebben met het verwerken van nare ervaringen. Daar is hulp bij nodig. In de GGZ wordt dan meestal EMDR aangeboden om de trauma’s te behandelen. Sommige mensen hebben daar baat bij, anderen helemaal niet en voor een enkeling heeft een EMDR-traject zelfs schadelijke gevolgen. Om die reden kiezen wij niet voor EMDR, maar voor yogatherapie, emotioneel lichaamswerk, integratief ademwerk en regressietherapie. Deze sessies vallen buiten de levensloopbegeleiding en worden gegeven in een therapieruimte ergens in de regio.

Ontmoeten, verdiepen en groeien.

Themabijeenkomsten.

Eens per 2 maanden houden we een bijeenkomst voor mensen met autisme en hun naasten waarin we telkens een thema bespreken. Het gaat om onderwerpen die een flinke impact hebben in je leven zoals: eenzaamheid, werk, relaties, stress enzovoort. Dit biedt je tevens de gelegenheid om lotgenoten te ontmoeten. Deze bijeenkomsten zijn gratis voor mensen die bij ons in zorg zijn. Van anderen wordt een kleine bijdrage gevraagd. Je kunt je aanmelden op evenementenpagina.

Bewustwordingsdagen.

Eens per 4 maanden geven wij een bewustwordingsdag. Deze duurt van 10 tot 17 uur en vindt plaats op een mooie locatie. De dag is gevuld met meditatie, yoga, emotioneel lichaamswerk, integratief ademwerk, creativiteit en samen zijn. Je kunt je aanmelden op de evenementenpagina.

Familieopstellingen.

Twee keer per jaar is er een familieopstellingen dag van 11 tot 16.30 te Zutphen. De bedoeling van familieopstellingen is om familiaire verstrikkingen te ontrafelen. Tijdens zo’n dag kun jij je eigen constellatie laten opstellen, maar ook representant zijn in de opstelling van een ander. In beide varianten kun je veel over jezelf leren.  Deze dagen zijn ook toegankelijk voor mensen zonder autisme. Je kunt aanmelden op de evenementenpagina.

Workshop “Autisme en het verlangen naar een relatie”. 

Hoe fijn is het om je leven te kunnen delen met een liefdevolle levenspartner. Dit is een verlangen wat heel veel mensen hebben. Het is niet voor iedereen even gemakkelijk om hiermee om te gaan. Met name voor mensen met Autisme is het heel lastig. Het verlangen is er wel, maar dan? Hoe pak je dat aan? Ben ik wel in staat om een vaste relatie te hebben? Deze vragen en nog meer komen er aan bod in deze workshop. We werken momenteel aan een online versie.

Training “Peace of Mind 1”. 

“Peace of Mind 1”, is een op mindfulness gebaseerde training waarin je leert hoe je rust in je hoofd krijgt door aandachttraining, gedachtenonderzoek, ordening in je gedachtewereld en de integratie van je bewustzijn in je lichaam.  Deze training is toegankelijk voor iedereen die meer rust in zijn hoofd wil.

Corona

Vanaf september geven we weer groepsbijeenkomsten.

Alle groepsbijeenkomsten worden aangekondigd in de tweemaandelijkse nieuwsbrief. Je kunt je hier aanmelden voor de nieuwsbrief.

Back To Top