Skip to content

Onze methodiek

Voorbereid: innerlijk geschoold, de juiste vaardigheden aanwezig, kennis van autisme en begrip van binnenuit. We nemen onszelf mee en gaan een waarachtig contact aan op basis van gelijkwaardigheid en authenticiteit. We stemmen af op jou en gaan al luisterend en vragend op zoek naar jouw belangrijkste hulpbehoeftes. We houden voor jou het overzicht, nemen waar nodig taken over, brengen samen met jou je leven op orde en leren je omgaan met je autisme. Op een warme en menslievende manier helpen we jou jezelf te leren kennen en andere mensen te begrijpen. Als het ons lukt om een leven met je te creëren wat goed aansluit bij jouw talenten en ontwikkelingsrichting dan ben jij gelukkig en is ons doel bereikt.

  • Praktisch
  • Prioritering
  • Samen doen
  • Warm en menslievend
  • Openheid
  • Afstemming
  • Vertrouwen
  • Verbindend
  • Doelgericht
  • Vieren

Innerlijk geschoold (en daardoor inzicht in mensen, kennis van autisme van binnenuit en niet alleen vanuit boeken), natuurlijk (maakt dat we op een natuurlijke manier met jou kunnen omgaan) en jou trefzeker kunnen adviseren en eerlijk en open benaderen, gelijkwaardig, realistisch, afgestemd, actief, levend (liefde). Iedere levensfase vraagt om zijn eigen benadering. Tijdens de basisschoolleeftijd spelen er andere problemen dan in de puberteit en/of het volwassen leven.

De visie op autisme is tot stand gekomen door jarenlange verdieping  en onderzoek van onze eigen inzichten. Deze gaan samen met een dieper integreren van het bewustzijn in het lichaam. Dat is overigens de enige manier.

Wij nemen twee varianten waar: of men is (grotendeels) afgesloten voor de eigen ziel of er is wel een contact met de ziel, maar deze is ver bij het lichaam vandaan. In beide gevallen is er sprake van een niet goed geïntegreerd zijn wat het functioneren in volwaardig functioneren in het leven frustreert.

Back To Top