Skip to content

Onze werkwijze

We hebben als ouder/ervaringsdeskundige een warm hart voor mensen met autisme gekregen. Doordat we in onze praktijk veel mensen met autisme intensief en over een lange periode hebben kunnen volgen en begeleiden durven we in alle bescheidenheid te zeggen dat we autismedeskundigen zijn.

We hebben niet alleen veel kennis over autisme, maar hebben ook door innerlijke scholing de juiste vaardigheden ontwikkeld om met mensen met deze ingewikkelde problematiek om te gaan. 

We gaan met onze cliënten een oprecht contact aan op basis van gelijkwaardigheid en authenticiteit. We stemmen af op jou en gaan al luisterend en vragend op zoek naar jouw belangrijkste hulpbehoeftes. We houden voor jou het overzicht, nemen waar nodig taken over, brengen samen met jou je leven op orde en leren je omgaan met je autisme. Op een warme en menslievende manier helpen we jou jezelf te leren kennen en andere mensen te begrijpen. Als het ons lukt om een leven met je te creëren wat goed aansluit bij jouw talenten en ontwikkelingsrichting dan ben jij gelukkig en is ons doel bereikt.

Back To Top