Skip to content

Samenwerking

Autisme-Integraal werkt samen met de gemeenten in de regio waarmee we een raamovereenkomst hebben. We krijgen verwijzingen door van grote instellingen als GGNet en Dimence en van psychiaters en psychologen. We overleggen met deze verwijzers en werken samen met zowel reguliere als holistisch werkende therapeuten. Graag komen we in contact met psychologen en therapeuten die zich verwant voelen met onze visie om kennis en ervaringen uit te wisselen.

Back To Top