Skip to content

Hoe bewaak je als HSP’er je grenzen?

Hoog sensitieve mensen (HSP, High Sensitive Person) zijn van nature minder goed begrensd en
geaard. Als je goed geaard bent neem je minder dingen over van anderen en ben je beter in contact met je eigen ruimte, lichaam, gevoel en behoeftes. En dit is nodig om je grenzen te voelen en aan te geven.

Waar de HSP’er heel goed in is.

Hsp-ers kunnen zich erg goed afstemmen op anderen en voelen haarfijn aan wat een ander nodig heeft, waarbij ze zichzelf regelmatig vergeten of opzij zetten. Ook pikken zij negatieve gevoelens of spanning van anderen sneller op en ervaren dit alsof het van henzelf is. Mensen die hoog gevoelig zijn nemen gedetailleerder, subtieler en intenser waar. In een gesprek zijn ze in staat om het gevoel van de ander als dat van zichzelf te ervaren. HSP’ers worden vaak in vertrouwen genomen, omdat ze de ander ‘zo goed begrijpen’.

Hoe je als HSP’er uitgeput kunt raken.

De eigen emoties, zoals blijdschap, verdriet, woede enz. …, worden heel intens beleefd. Omdat ze zo intens voelen hebben HSP’ers  meer tijd nodig om alles te verwerken.
Als hoog gevoelig mens is het zenuwstelsel gevoeliger en ook de zintuigen zijn fijngevoeliger. Hsp’ers zijn overgevoelig voor zintuiglijke prikkels als licht, geluid en geur. Accumulatief zijn de uitlopers van de zenuwen belast en gespleten indien je eerder overbelast bent geweest. Deze gespletenheid in de zenuwuiteinden is niet te herstellen dus je zult jezelf in acht moeten nemen.

Prikkels en emoties van buitenaf en emoties en prikkels van binnenuit kunnen je volkomen uit het
veld slaan. Dit kan leiden tot allerlei fysieke en lichamelijke klachten en in relatie tot anderen kan hier een hiaat ontstaan. Zo ontstaat een vicieuze cirkel en ontstaan uitputtingsverschijnselen die kunnen leiden tot een burn-out. Juist omdat je hoog gevoelig bent en echt alles bij je binnen komt zoals harde geluiden, een sirene, harde muziek, muziek die je niet leuk vindt, een luide gil, stemgeluid, stemmetjes van de TV, mimiek van anderen, geuren, blikken en blozen, mimiek, signalen, stemvolume, lichaamstaal, oogbewegingen, gedachten, moet je dit allemaal ergens een plek geven.Een vol hoofd hebben.

Waarnemen en interpreteren.

De valkuil hierin zit hem in de interpretatie van alles wat je waarneemt. Maar wat moet je daar
eigenlijk mee. Eigenlijk misschien wel niets en toch komt het allemaal op je af.

En wat doe je dan…?

Begin met filteren, waar ben ik, wat wil ik, wat voel ik, waar was ik ook alweer mee bezig…en laat je niet uit het veld slaan. Bepaal wat jij wilt doen en maak af waar je mee bezig was. En ga vooral niet invullen maar houd je gedachtes neutraal. Als je gaat invullen dan ontstaat de mogelijkheid dat je interpretaties overhoudt aan wat je zintuigelijk hebt waargenomen. En dat is niet handig want dan leeft de interpretatie een eigen leven naast de waarheid.
Door niet meer te weten wat nu van jou of van de ander is gaat de verbinding met jezelf en je eigen behoeften verloren.

Hoe kun je weer tot jezelf komen?

Rust zoeken in de eigen vertrouwde omgeving, is het enige dat helpt. HSP’ers houden ervan zichzelf terug te trekken en zich te omgeven door hun eigen vertrouwde spullen. Ze
houden niet van veranderingen en gedijen het beste als er niet teveel druk op hen wordt uitgeoefend en ze voldoende tijd krijgen om tot zichzelf te komen.
Marieke de Vrij zegt hierover dat het belangrijk is om af te voeren en afvoeren doe je door je
voetzolen.

Masseer je voetzolen en maak bewust ruimte in de voetzolen en stel je voor dat
opgehoopte energie het lichaam verlaat door de voetzolen liefst naar het middelpunt van de aarde omdat daar magnetisme vanuit gaat.

Een voetbad helpt ook met afwisselend heet en koud water met met zeezout erin.

Leer je eigen grenzen voelen, bewaken en overprikkeling voorkomen.

•Het allerbelangrijkste is dat je je eigen grenzen gaat voelen en bewust worden waar je
grenzen liggen. Hiervoor is het nodig om in je eigen ruimte of centrum te zijn. Oefen dit
regelmatig door bewustzijn en door te letten op je aarding (wees je steeds bewust van het
contact wat je voetzolen maken met de grond). (Yoga is een goede manier om dit te
oefenen!). (Mensen die niet goed geaard zijn hebben meestal koude handen en voeten en zitten erg in hun hoofd).
• Maak ruimte voor waar jij blij van wordt. Maak regelmatig tijd en ruimte om te voelen wat je nodig hebt en om tegemoet te komen aan deze behoeften. Vaak hebben Hsp’ers veel tijd voor zichzelf, rust en ruimte nodig om te kunnen herstellen van de vele prikkels die zij te verwerken hebben.
• Leer de signalen van het lichaam te herkennen.
Lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zoek rust, wandel dagelijks een
uur, ga in bad en heb zorg voor het lichaam. Volwaardige voeding hoort daar ook bij.
• Leer bewust om te gaan met gedachten
Gedachten zijn energie en hebben impact. Doormiddel van bewust omgaan met je gedachten en in te grijpen als je merkt dat je negatief denkt help je jezelf te begrenzen.
Help jezelf om positieve gedachten te creëren.
• Wees je er steeds van bewust dat alle mensen zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen
leven, lessen en emoties. Hoe graag je hen ook zou willen helpen, dit kan niet, en doe je al
helemaal niet door alles van een ander over te nemen. Meeleven en raad geven is goed maar zorg dat je de problemen van een ander niet gaat dragen.
• Heb respect voor je eigen grenzen.
Vaak voelen Hsp’ers ze wel maar durven ze het niet aan te geven uit de angst een ander te
kwetsen of om afgewezen te worden. Maar weet dat als jij respect hebt voor jouw grenzen,
anderen ook sneller respect hebben voor die van jou. Als dit niet het geval is, kun je je
afvragen of je die persoon nog wel om je heen wilt.
• Doe iets met je rijke gevoelsleven en uit je door je creativiteit in te zetten. Muziek,
fotografie, schilderen, dichten ed.

©Angelique van Gogh

Back To Top