Skip to content

Al-trainingen

AI-trainingen onderscheiden zich van de reguliere trainingen omdat ze integraal zijn. Dat wil zeggen dat het hele menszijn er in wordt meegenomen. Onder het hele menszijn verstaan wij naast het brein ook het lichaam en de ziel. Bovendien is ons uitgangspunt dat de ziel, wat de kern is van ieder mens, zich ontwikkelt en vervolmaakt door velerlei ervaringen op te doen in honderden verschillende en elkaar opvolgende levens. In elk leven heeft de ziel weer andere ontwikkelingstaken die hij zo goed mogelijk moet zien te volbrengen. Voldoening en geluk ontstaat doordat de ziel in staat is zijn ontwikkelingstaken tot een goed einde te brengen.

Incarnatieproblematiek

Autisme, PDD-NOS, syndroom van Asperger, ADHD, hooggevoeligheid en hoogbegaafdheid vallen in onze visie onder één en dezelfde categorie, namelijk incarnatieproblematiek. De genoemde gesteldheden zijn ontstaan rond het geboorteproces. Tijdens de periode van zwangerschap en geboorte wordt er een verbinding tot stand gebracht tussen de ziel (die uit de geestelijke wereld komt) en het nieuwe lichaam (dat je van je ouders krijgt). Als die verbinding stevig is dan kun je in het leven als een geïntegreerde eenheid functioneren, maar als deze niet zo stevig is kan dit veel moeilijkheden in je leven opleveren. Vanuit deze visie worden autisme en de andere gesteldheden heel begrijpelijk en krijgen betekenis in het kader van je persoonlijke ontwikkeling. Daarom is incarnatieproblematiek het uitgangspunt voor de AI-trainingen. 

De volgende AI-trainingen zijn in voorbereiding en worden via de evenementenpagina aangekondigd zodra ze klaar zijn.

AI-Training: Integrale psycho-educatie:

‣ Wil je autisme, ADHD, hooggevoeligheid leren begrijpen vanuit een ruimer, holistisch kader?
‣ Wil je inzicht krijgen in jezelf?
‣ Wil je de verschijnselen bij autisme, hooggevoeligheid en dergelijke leren begrijpen en hiermee leren omgaan?

Volg dan de training Integrale psycho-educatie.

In deze training komen de volgende zaken aan de orde.

 • Het incarnatieproces
 • Hoe lichaam ziel en geest zich tot elkaar verhouden
 • De gevolgen van losser met je lichaam verbonden zijn herkennen
 • Wat je kunt doen om de verbinding met je lichaam te verbeteren
 • Hoe je kunt omgaan met de moeilijkheden die je ondervindt vanwege autisme en/of andere genoemde gesteldheden
 • Hoe je jezelf kunt leren accepteren
 • Hoe je van jezelf kunt houden
 • Hoe je een leven kunt leven dat jou ondersteunt in wie jij bent.

Meedoen aan deze training. Meld je dan aan via een email naar: info@autisme-integraal.coach

AI-Training: Peace of Mind I

Deze training is de eerste van de Peace of Mind-cyclus; een serie van 3 trainingen die tot doel hebben:

 • Rust in je hoofd te krijgen
 • Jezelf te bevrijden van belemmerende gedachten en emoties
 • Een leven te creëren dat perfect bij je past
 • En je leven te vieren

De eerste Peace of Mind training is een korte training bedoeld voor alle mensen die meer rust in hun hoofd willen, maar met name voor mensen met autisme, dus als je:

‣ Een notoire piekeraar bent
‣ Spanning en stress ervaart
‣ Erg gevoelig bent
‣ Psychische problematiek ervaart

Is het verstandig deze AI-training te volgen.

Tijdens de weekendtraining Peace of mind I komt het volgende aan bod:

 • Mindfulness
 • Gronden
 • Gedachtenonderzoek
 • Eten
 • Levensstijl
 • Hoe je rust kunt krijgen in je leven

Meedoen? Meld je aan door een email te sturen naar info@autisme-integraal.coach

Als je na deze training behoefte hebt aan meer verdieping dan kun je je hier aanmelden voor de AI-trainingen Peace of Mind II en III.

AI-Training: Verwelkom je kind in Zijn Leven.

Deze training is een hart onder de riem voor alle ouders en kinderen. Elk kind dat geboren wordt is een volstrekt unieke ziel die via de ouders weer in de wereld incarneert. We willen met deze training duidelijk het grote belang neerzetten van je kind helpen opgroeien in zijn eigenheid. Daarmee kunnen namelijk (grote) psychische problemen in de toekomst worden voorkomen. Kahlil Gibran schreef daar het volgende over:

“Jij mag je kinderen geven van je liefde, maar niet van je gedachten, want zij hebben hun eigen gedachten. Je mag hun lichamen huisvesten, maar niet hun zielen want hun zielen toeven in het huis van morgen, dat je niet bezoeken kunt, zelfs niet in je dromen. Je mag proberen hun gelijk te worden, maar tracht hen niet aan je gelijk te maken”.
citaat uit De Profeet van Kahlil Gibran

Dit is echter makkelijker gezegd dan gedaan, omdat we allemaal nu eenmaal een verleden hebben en vast zitten in bepaalde oude programmeringen betreffende het opvoeden van kinderen.

Deze training is bestemd voor alle ouders en aanstaande ouders van kinderen met of zonder autisme, die:

‣ hun kinderen willen opvoeden op een manier die recht doet aan hun eigenheid
‣ zich willen bevrijden van oude programmeringen betreffende opvoeding
‣ die een blijvende, liefdevolle band met hun kinderen willen opbouwen en behouden.

In deze training komt het volgende aan de orde:

 • De uniekheid van iedere ziel
 • Zijn ontwikkelingstaken en levensdoel(en)
 • Het creëren van een veilige leefomgeving
 • Geweldloze communicatie
 • Hoe je een klimaat schept waarin je kind zich vanuit zijn eigenheid kan ontwikkelen
 • Loslaten van het ouderlijk afkeuringssyndroom

Meedoen? Meld je aan door een email te sturen naar info@autisme-integraal.nl

Back To Top