Skip to content

Visie op autisme

We kunnen ons prima vinden in de reguliere kijk op autisme. Alleen door onze ervaring, achtergrond en manier van waarnemen hebben we een eigen holistische en antroposofische visie op autisme ontwikkeld.

Onze visie doet op geen enkele wijze afbreuk aan de reguliere en is er ook niet mee in strijd. Het is een aanvulling, die voor veel mensen verhelderend werkt en goed past in de huidige tijd waarin steeds meer mensen hun bewustzijn verdiepen. We delen deze visie graag.

Een hedendaagse holistische visie op autisme

Autisme komt in veel variaties voor. In feite is het bij iedereen weer anders. Toch zijn er ook een aantal overeenkomsten. Een medische oorzaak van autisme is nog niet gevonden. Het lijkt er op dat autisme erfelijk is, omdat in een gezin vaak meerdere mensen met autistische kenmerken voorkomen.

Wat we echter ook ervaren, is dat er kinderen zijn van een ouder met autisme die zich autistisch zijn gaan gedragen, maar het niet werkelijk zijn. Toch krijgen deze mensen dan vaak de diagnose autisme. Hier zouden diagnosestellers alerter op mogen zijn. Er is ook nog geen medicijn tegen autisme en we verwachten niet dat dit er komen zal. Bovendien vinden we niet dat autisme met medicijnen behandeld zou moeten worden. Het komt wel voor dat mensen met autisme met een behoorlijke angst te maken hebben. In dat geval zouden artsen tijdelijk medicatie kunnen voorschrijven. De angsten dienen dan uiteraard nog via therapie of begeleiding benaderd te worden.

Diepere oorzaak van autisme

We zullen je vertellen wat de diepere oorzaak van autisme is, althans volgens ons. We zullen je ook vertellen welke behandelings- en begeleidingswijzen daar het best op aan sluiten. Om tot deze visie te komen hebben we ons laten inspireren door Rudolf Steiner – antroposofie, Hans Lemmens – auteur van “Het elastiek tussen lichaam en ziel”, Marieke de Vrij – maatschappelijk raadsvrouw – en Herman de Neef – ontwikkelaar van de PILLAR-methode van levensloopbegeleiding. Wat zij hebben verteld hebben wij kunnen checken en hebben we verder kunnen verdiepen en ontwikkelen door goed waar te nemen, te vergelijken en verbanden te leggen.

Het Lichaam, het brein en je individuele bewustzijn.

Om onze visie uit te leggen moeten we als uitgangspunt nemen dat je een lichaam hebt maar dat je niet dat lichaam bent. Jij bent het individuele bewustzijn dat in het lichaam huist.

Om goed te kunnen functioneren in het leven is het van belang dat jij (je individuele bewustzijn) goed met je lichaam verbonden bent. Dat is nodig willen je lichaam (met name de hersenen) en jij je goed kunnen ontwikkelen. Dit jezelf goed kunnen “verankeren” in het lichaam hangt af van twee factoren:

1. de kwaliteit van het lichaam en
2. de mate van “bereidheid” van de individuele bewustzijn om zich met het lichaam te verbinden en de mate van motivatie om het leven aan te gaan.

Met de eerste factor houden de medici zich bezig, om via de farmaceutische weg de kwaliteit van het lichaam te willen beïnvloeden. Wij houden ons bezig met de tweede factor want volgens ons ligt daar namelijk de oorzaak van autisme. Wij stellen dat:

Bij autisme heeft het individuele bewustzijn zich onvoldoende verankerd in het fysieke lichaam.

Waar merk je dit aan?

Eva raakt met haar teen aan een wateroppervlak.

Té kwetsbaar om het leven in te stappen.

Je kunt dit merken aan de moeite die je hebt om je te verbinden met de wereld om je heen. Stel je een vrouw voor die op het strand staat, af en toe eens met haar teen in het water voelt, maar er niet in gaat. Zo zien wij mensen met autisme. Ze maken niet de stap om helemaal het leven in te stappen en daar als een individueel zelf in te participeren. Sommigen lukt dit met de nodige wilskracht en aanpassingsvermogens ten dele, maar dan blijft er toch een knagend en soms wanhopig makend gevoel over dat wordt veroorzaakt door het je niet werkelijk verbonden kunnen voelen. Bovendien raken deze mensen vaak uitgeput door alle moeite die ze doen om er toch bij te horen. Veel mensen met autisme geven aan dat dit gemis aan verbinding juist hun diepste pijn is.

Hechting

Heeft dat dan met hechting te maken zou je je kunnen afvragen. Ja en nee. Met hechting wordt bedoeld het je als pasgeboren baby gaan hechten aan in eerste instantie je ouders en vervolgens aan andere vertrouwde mensen in je leven. Voor een gezonde ontwikkeling is het van belang dat je je op een veilige manier kunt hechten. Lukt dit niet of onvoldoende dan spreekt men van een (reactieve) hechtingsstoornis. Dit is echter niet de oorzaak van autisme.

In geval van autisme is het al mis gegaan in een nog eerdere hechtingsfase; die van het individuele bewustzijn met het fysieke lichaam en daarmee met het huidige leven. Je zou kunnen spreken van de pre-hechtings fase.

Pre-hechting

Voordat je je kunt verbinden met je ouders en de buitenwereld moet je je, in onze visie eerst goed verbinden met je lichaam. Dit verbinden gebeurt tijdens de zwangerschap of rond de geboorte. Volgens Rudolf Steiner krijg je dan een overzicht van waar je in je komende leven tegen aan zult lopen.

In het geval van autisme schrikt het individuele bewustzijn hier als het ware voor terug, waardoor de verankering in het lichaam zich niet goed kan doorzetten. Hierdoor blijft het bewustzijn deels buiten het lichaam en komt dus maar ten dele in het lichaam. Daar begint autisme.

Dat het bewustzijn in meer of mindere mate in het lichaam aanwezig kan zijn kun je bij jezelf op eenvoudige wijze waarnemen. Stel je voor:

Je bent bij een vergadering aanwezig. Je bent al wat vermoeid en de vergadering is oersaai… je zakt wat onderuit… je ogen sluiten zich wat verder… het stemgeluid van degene die spreekt gaat wat naar de achtergrond… je kunt het niet meer volgen… en je droomt een beetje weg… je voeten worden kouder… je krijgt het in zijn geheel wat kouder en slaat je armen om je heen. Jouw bewustzijn trekt zich terug… en dan wordt er in de vergadering iets gezegd dat jouw ik rechtstreeks raakt… je komt weer terug en op het moment dat je de spreker in de ogen kijkt en zegt: “Ik ben het daar niet mee eens….”, ben je weer helemaal met je ik bewustzijn terug in het lichaam op die plek op dat moment. Ook als je gaat slapen trekt je persoonlijke bewustzijn zich terug uit het lichaam. Dat is noodzakelijk, want op die manier kan het brein versneld van alles verwerken en kan het lichaam zich herstellen en opladen voor de volgende dag.

Geïntegreerd zijn

Goed in je lichaam zitten wil zeggen dat je bewustzijn goed is verdeeld door en om je hele lichaam heen. Je hebt dan de moed en de kracht om het leven aan te gaan. Als dit een feit is dan ben je goed gecentreerd in jezelf; je hebt dan een middelpunt van waaruit je overzicht hebt.

Je zou kunnen zeggen dat de centrale coherentie dan goed kan functioneren. Hierdoor ben je goed in staat om jezelf in de wereld te zetten door een plan te maken, dit uit te werken en te organiseren. De executieve functies komen dan tot hun recht. Bovendien ben je dan in staat een zeker inzicht in jezelf te hebben waardoor je de ander kunt begrijpen. Je hebt dan een goede “Theory of mind”.

Als je, zoals iemand met autisme, niet goed verankerd bent in je lijf krijg je juist problemen met de zojuist genoemde gebieden. Het zijn dezelfde probleemgebieden die ook in de reguliere zorg voor mensen met autisme genoemd worden. Hier komen ze nog een keer wat beter uitgewerkt.

1. De Centrale Coherentie; de vaardigheid om vanuit verschillende delen het geheel te kunnen overzien en daar betekenis aan geven.

2. De Executieve Functies; een serie van functies die je nodig hebt om werkzaamheden uit te voeren, te weten: taakinitiatie, planning en overzicht, je aandacht kunnen richten en volhouden, emotieregulatie, goed gebruik van het werkgeheugen, inhibitie (gedrag kunnen remmen), zelfinzicht, cognitieve flexibiliteit en time management.

3. Theory of Mind; het vermogen om je eigen innerlijk te kunnen zien en herkennen en met behulp daarvan je te kunnen inleven in de ander en daar adequaat op kunnen anticiperen.

Behandeling en begeleiding

Wij vinden dan ook dat behandeling van mensen met autisme gericht moet zijn op het helpen van het persoonlijke bewustzijn om zich beter met het lichaam te verbinden en in het verlengde daarvan zich beter te verbinden met de buitenwereld.

Wil je meer informatie over onze holistische wijze van behandeling? Wil je meer informatie over begeleiding bij autisme? Neem dan contact met ons op.

Begeleiding en met name levensloopbegeleiding kan je helpen om ondanks je autisme je toch in staat te stellen om een goed leven te hebben waarin ontwikkeling van het persoonlijk bewustzijn mogelijk blijkt.

Contact

Als je op de hoogte wilt blijven van onze activiteiten of contact wilt opnemen dan kan dat heel gemakkelijk via onderstaand contactformulier, maar bellen of mailen mag ook.

Hans 06-48204504 | Angelique 06-21306489 | info@autisme-integraal.coach

Back To Top