Skip to content

Klachtenregeling.

Als zorgaanbieders hebben wij een wettelijk goedgekeurde klachtenregeling. De klachtenregeling wordt uitgevoerd door een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Onze klachtenregeling hebben wij ondergebracht bij het Klachtenportaal Zorg.

website: www.klachtenportaalzorg.nl

e-mail: info@klachtenportaalzorg.nl

Ik heb een klacht over mijn zorgverlener. Wat nu?

Probeer het eerst op een informele manier op te lossen

 • Ga met elkaar in gesprek
 • of neem contact op met het Klachtenportaal Zorg.
 • De klachtenfunctionaris bekijkt of er ruimte is voor een gesprek tussen cliënt en zorgaanbieder.
 • Als er ruimte is voor een gesprek dan kan het Klachtenportaal Zorg een bemiddelende rol spelen en met beide partijen in gesprek gaan.
 • Als de klacht daarna is opgelost dan eindigt de bemiddeling.

Als het probleem langs informele weg niet kan worden opgelost dan kan voor de formele weg worden gekozen. Dit gaat als volgt:

 • Als er geen ruimte voor de partijen is om met elkaar in gesprek te gaan dan wordt de klacht in behandeling genomen door het Klachtenportaal Zorg.
 • Zij besluiten of ze de klacht wel of niet ontvankelijk is. Zo niet, dan stopt de klachtenregeling. Is de klacht wel ontvankelijk dan wordt deze verder onderzocht.
 • Er vindt hoor en wederhoor plaats
 • Er wordt een oplossing geboden voor beide partijen.
 • Als de klacht daarmee is opgelost dan is de klachtenregeling afgerond.

Als de klacht dan nog niet is opgelost kan de cliënt de klacht indienen bij de Geschilleninstantie KPZ.

 • De Geschilleninstantie beoordeelt de klacht opnieuw
 • Zij doen een bindende uitspraak en zijn bevoegd om boetes op te leggen tot €25.000.

 

Back To Top