Skip to content

We werken met een eigen visie

Het autisme integratie-model. 

Onze methodiek is zo succesvol omdat ze is gericht op blijvende verbetering van de gevolgen vanwege autisme.  Dat kunnen we waar maken doordat we ervan uitgaan dat autisme niet alleen zijn oorzaken heeft in een anders functionerend brein, maar zich afspeelt in het hele menselijke organisme. De problemen vanwege autisme spelen zich af in het hoofd, het lichaam, op het niveau van het hart en het bewustzijn (de ziel). De verschillende delen werken met elkaar samen en zijn afhankelijk van elkaar.

AI-Coaches geven levensbegeleiding die recht doet aan de hele mens.

Schematisch ziet de begeleiding er zo uit.

Problematisch vanwege autisme Levensloopbegeleiding Verbeterd na volledig traject.
Hoofd Chaos, gebrek aan overzicht, problemen bij de uitvoering van complexere taken, angst, keuzestress Gedissocieerd. Plannen, organiseren, stappenplannen, overzicht scheppen, meer in contact met het lichaam komen. Mindfulness, ACT Ordening, rust, helderheid, zelfinzicht.
Hart Afgesloten, eenzaam, gemis aan verbinding, zelfafkeuring, somberheid, depressiviteit Verbindend contact met de AI Coach, inzicht in wie jij bent en dat jij goed bent zoals je bent. Zelfacceptatie, zelfinzicht, in verbinding kunnen zijn met jezelf en anderen.
Lichaam Spanning, stress, gespannen spieren, het lichaam niet goed ervaren. Inzicht in de reacties van je lichaam met behulp van de Polyvagaaltheorie en oefeningen. (Weer) vrienden worden met je lichaam en weer gaan voelen. Je lichaam (weer) als veilig ervaren. Ontspannen in je lichaam kunnen zijn.
Bewustzijn Niet in verbinding met het innerlijk bewustzijn, geen richting in het leven ervaren, geen intrinsieke motivatie, doelloos leven, zinloosheid Door rust in het hoofd te hebben, in verbinding te zijn met jezelf en je veilig te voelen in je lichaam krijgt het bewustzijn ruimte. De flexibiliteit en vrijheid om je te ontwikkelen in lijn met de ontwikkelingsweg van je persoonlijke bewustzijn. Dit leid tot werkelijke zingeving en levensgeluk

 

Door onze methodiek wordt autisme begrijpelijk en logisch en is het niet langer een eindstation, maar slechts een tussenstation in de ontwikkeling van het individuele bewustzijn.

Autisme 3 keer integraal.

  1. Wij werken met een eigen visie en methode, het autisme: integratie model.  Een visie die recht doet aan de hele mens. Autisme is niet alleen een probleem in de hersenen, maar een bijzonderheid die ontstaat door hoe het persoonlijke bewustzijn, het lichaam en het brein met elkaar zijn geïntegreerd. Door mensen met autisme te begeleiden op een manier die de integratie verbetert, ondersteun je niet alleen bij waar ze zoal tegen aanlopen, maar verminderen ook de klachten vanwege autisme. Hierdoor kan gemakkelijker de regie over het leven worden opgepakt en kan men weer mee gaan doen in het leven van alledag.
  2. Een tweede betekenis van integraal is gelegen in het feit dat autisme, vanwege zijn aard problemen geeft in alle leefgebieden van het werk tot vrije tijdsbesteding en sociale contacten.
  3. Een derde betekenis van integraal is dat je als mens deel uit maakt van meerdere gemeenschappen, zoals het gezin, de school waar je naartoe gaat, de dagbesteding of het kantoor en uiteindelijk van de hele mensheid, de aarde en alles wat er leeft. Je bent een integraal onderdeel dat beïnvloed wordt door de omgeving waarin het is opgegroeid en in leeft en die zelfstandig deze omgeving kan beïnvloeden. Dat betekent dat er in de begeleiding ook aandacht dient te zijn voor de naaste omgeving.

Wat is het autisme: integratie model?

Het autisme: integratie model is afgeleid van de holistische mensvisie. Het uitgangspunt is dat het individuele bewustzijn is wat we werkelijk zijn. Dit individuele bewustzijn is verbonden met het lichaam en daardoor met het brein en kan zich zo manifesteren in het dagelijks leven. Als dit individuele bewustzijn zich goed heeft verankerd in het fysieke lichaam en dit volledig doordringt dan zorgt dit als vanzelf voor een goed georganiseerde werking van het brein. Je bent dan in staat om gestructureerd na te denken, te plannen en te organiseren, hoofd- en bijzaken onderscheiden gaat gemakkelijk, je voelt je verbonden met jezelf en kunt je verbinden met anderen.

Van mensen met autisme wordt vaak gezegd dat ze niet goed in hun lichaam zitten. Dat is ook zo. Wat zit er dan niet goed in hun lichaam? Nou, dat is het persoonlijke bewustzijn. En dat is heel vervelend, want dat leidt tot tal van problemen. Problemen die je dan kunt hebben zijn onder andere een enorme onrust en drukte in je hoofd, geen overzicht, emotionele gebeurtenissen niet of slechts heel moeilijk kunnen verwerken, moeilijk of niet tot handelen kunnen komen, niet kunnen stoppen als je eenmaal tot handelen gekomen bent. En eenzaamheid, want hoe je ook je beste doet; als jij niet (goed) met jezelf verbonden bent, dan kun je je ook niet met anderen verbinden. Een ander nadeel van niet goed in je lichaam zitten is dat je dan ook niet goed in kunt voelen hoe het met je is en dit aan anderen mee delen.

Met Autisme: het integratie model gaan we er van uit dat autisme een probleem is van niet alleen het brein, maar van het hele lichaam-, brein-, bewustzijn systeem. Verbetering van problemen door autisme kunnen dan ook alleen worden opgelost of verminderd door de integratie van het individuele bewustzijn met het lichaam en het brein te verbeteren.

 

Iets over het persoonlijke bewustzijn en zijn ontwikkelingsweg.

Het individuele bewustzijn is onze kern. Het is wie we in wezen zijn. Het deel van ons dat, wanneer ons lichaam is gestorven, door leeft in de geestelijke wereld en dan weer een nieuw leven voorbereidt passend bij de nieuwe ontwikkelingsstappen die het wil gaan maken. Dit betekent dat je leven niet zomaar een vrijblijvend gebeuren is, maar deel van de ontwikkelingsweg van je individuele bewustzijn. Gezien in dat kader krijgt je leven zin en je autisme betekenis. Onze begeleiders nemen dit als uitgangspunt en zijn daardoor in staat die ontwikkeling van jou te herkennen en de omstandigheden waaronder je leeft in een kader plaatsen en wat belangrijker is: jou te coachen naar een leven dat past bij wie jij bent.

Wie heeft het Autisme: integratie model ontwikkeld?

Het Autisme: integratie model is een visie zowel als een methodische werkwijze. Dit model is ontstaan en verder ontwikkeld door Hans Keupink  aan de hand van 30 jaar ervaring en innerlijke ontwikkeling. Die ervaring heeft hij opgedaan als ouder van, als hulpverlener in de intramurale zorg, als integratief therapeut en als autismecoach. Zijn innerlijke ontwikkeling bestond uit vele jaren zelfonderzoek en het zowel ondergaan van als werken met verschillende therapeutische methodes. inspiratie ontving hij van een Spirituele Leraar. Hierdoor heeft Hans een inzicht gekregen in de aard van bewustzijn en hoe dit werkt in het lichaam en het brein. Omdat hij erg begaan is met mensen met autisme is hem gevraagd om deze inzichten tot een werkbare methode voor met name mensen met autisme uit te werken en in de wereld te zetten. De ontwikkeling en de verdere uitwerking van het model komt in de samenwerking met onze collega’s tot stand.

Is Autisme: het autisme-model evidence based?

Het Autisme: integratie model is experience based. Dat wil zeggen dat het is ontdekt en ontwikkeld op basis van jarenlange ervaring. Het is een vooruitstrevende visie. Vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw en waarschijnlijk daarvoor al zijn er vele moedige onderzoekers geweest die zich hebben bezig gehouden met onderzoek in de menselijke geest en het bewustzijn. Ze hebben vele ontdekkingen gedaan en de mooiste technieken ontwikkeld om de mensen individueel en collectief verder te helpen op hun ontwikkelingsweg. De reguliere geestelijke gezondheidszorg loopt daar decennia op achter. Evidence based is alleen wat gemeten en verstandelijk verklaard kan worden en met onderzoeken onderbouwd.

Back To Top