skip to Main Content

Je bent naar een psychiater of GZ-psycholoog geweest en je hebt voor jezelf, je partner of je kind de diagnose autisme (ASS) gekregen. Mogelijk heb je psycho-educatie of andere hulp gehad, maar je blijft het gevoel houden dat wat  jou over autisme is verteld niet helemaal klopt met hoe jij jezelf beleeft. Je voelt je niet begrepen en gezien zoals je werkelijk bent.

Herken je dit?

Waarom autisme vaak niet begrepen wordt?

Dat komt doordat autisme wordt gedefinieerd aan de hand van losse verschijnselen die geen verband met elkaar lijken te hebben. Daardoor ziet men geen samenhang. Geen oorzaak. Door middel van reguliere psycho educatie worden sommige verschijnselen van autisme uitgelegd en worden je handvatten aangereikt die je kunnen helpen om er beter mee om te gaan. Dit is zeker zinvol, alleen als mens met autisme kun je dan terecht het onbevredigende gevoel hebben dat de kern van het probleem niet geraakt wordt. De hedendaagse psychiatrie en psychologie gaan ervan uit dat autisme een stoornis is die zich alleen afspeelt in het brein. Wij zijn, nadat we jarenlang veel mensen met autisme over een langere periode hebben begeleid, tot de slotsom gekomen dat de reguliere visie een té beperkt beeld van autisme schetst en onvoldoende handvatten voor de cliënt met zijn autisme om zichzelf goed te kunnen begrijpen. Een mens is namelijk meer dan zijn brein. Er is ook sprake van een lichaam en het bewustzijn dat zowel lichaam als brein doordringt.

Hoe kun je autisme dan wel begrijpen?

Zodra je als uitgangspunt neemt dat een mens bestaat uit zowel een brein en een lichaam en dat bewustzijn beide doordringt en met elkaar verbindt dan komt autisme in een heel ander perspectief te staan. Autisme en de gevolgen ervan worden dan begrijpelijk en krijgen betekenis binnen de ontwikkelingsweg van de mens. De verschillende verschijnselen van autisme staan dan niet meer op zich, maar zijn te verklaren vanuit een kernoorzaak en daardoor met elkaar in verband te brengen.

Hierdoor krijgt de coach en/of behandelaar de mogelijkheid om een dieper en meer bevredigend antwoord te geven op de diepere, existentiële levensvragen van zijn cliënten. Autisme is dan meer dan een “stoornis”. Het krijgt dan namelijk betekenis binnen de ontwikkelingsweg van het persoonlijke bewustzijn. In de antroposofie is men daar al langer mee bekend.

Autisme en de andere genoemde diagnoses zijn bij ons geen definitief eindstation. Een visie waarin de ontwikkeling van de ziel wordt meegenomen opent namelijk deuren die voorheen gesloten waren. In plaats van alleen maar leren leven met je probleem, wordt nu ontwikkeling mogelijk.

Iets over het persoonlijke bewustzijn en zijn ontwikkelingsweg.

Het individuele bewustzijn is onze kern. Het is wie we in wezen zijn. Het deel van ons dat, wanneer ons lichaam is gestorven, door leeft in de geestelijke wereld en dan weer een nieuw leven voorbereidt passend bij de nieuwe ontwikkelingsstappen die het wil gaan maken. Dit betekent dat je leven niet zomaar een vrijblijvend gebeuren is, maar deel van de ontwikkelingsweg van je individuele bewustzijn. Gezien in dat kader krijgt je leven zin en je autisme betekenis. Onze begeleiders nemen dit als uitgangspunt en zijn daardoor in staat die ontwikkeling van jou te herkennen en de omstandigheden waaronder je leeft in een kader plaatsen en wat belangrijker is: jou te coachen naar een leven dat past bij wie jij bent.

Begeleiden vanuit een Integrale visie

Dit is wat ons uniek maakt.

Wij werken vanuit een sterke visie gebaseerd op een diep inzicht in mensen met autisme en de plaats die het inneemt in de menselijke ontwikkeling. Een visie die recht doet aan de hele mens, omdat we autisme niet alleen zien als een probleem wat zich in de hersenen afspeelt, maar waar ook het lichaam bij betrokken is. Bovendien zien wij dat autisme begrijpelijk en logisch wordt zodra je het binnen het kader van de ontwikkeling van het individuele bewustzijn plaatst.

Dat betekent dat wij vanuit een samenhangend mensbeeld begeleiding en training kunnen bieden aan mensen met autisme, ADHD, hooggevoeligheid en hoogbegaafdheid.

Onze benadering is succesvol omdat ze is gericht op de verbetering van de integratie van lichaam, geest en ziel, waardoor de problemen vanwege het autisme minder worden en ontwikkeling mogelijk wordt.

Een tweede betekenis van integraal is voor ons gelegen in het feit dat autisme, vanwege zijn aard problemen geeft in alle gebieden van het leven. Daarom hebben we in de begeleiding van mensen met autisme aandacht voor alle levensgebieden.

Hier kun je verder lezen over onze visie op autisme.

Hoe onze visie in de praktijk werkt kun je lezen op de pagina: Integrale aanpak

Back To Top