Skip to content

Het team…

Hans Keupink

Senior coach en psychodynamisch therapeut

Ik ben me gaan verdiepen in autisme toen 2 van mijn kinderen de diagnose kregen.  Ik las er over, maar leerde nog meer door mijn kinderen goed te observeren. Ik wilde het begrijpen op een manier die resoneerde met mijn gevoel. 

In de 13 jaar als begeleider in een antroposofische instelling voor kinderen met een een verstandelijke beperking en soms ook autisme heb ik goed leren waarnemen. In mijn vrije tijd volgde ik trainingen om mijn eigen bewustzijn te zuiveren en te verdiepen. Hierdoor kan ik autisme nu van binnen uit begrijpen en in het kader van de menselijke ontwikkeling plaatsen. 

Omdat ik het aanbod aan behandelingen aan mensen met autisme vanuit de reguliere hoek té beperkt vind en te weinig vind aansluiten bij het wezenlijke van autisme ben ik gaan zoeken naar de betere hulp voor mensen met autisme. Ik kwam toen in contact met een landelijke organisatie waar ik leerde over Levensbrede Begeleiding en de PILLAR-methodiek.  Ik heb 10 jaar als zzp’er bij deze organisatie gewerkt. In juli 2021 hebben Angelique van Gogh en ik ons los gemaakt van deze organisatie om onze eigen visie op autisme neer te gaan zetten. We zijn beide autismedeskundigen. Onze visies op autisme sluiten goed bij elkaar aan en heeft ons doen besluiten om samen onder naam Autisme-Integraal verder te gaan.

In 2014 heb ik een HBO- studie aan de Academie voor Psychodynamica afgerond. Ik heb daar een groot aantal therapeutische technieken leren kennen en gebruiken en mijn inzicht in de werking van therapieën kunnen verdiepen. Dit heeft me geholpen bij het ontwikkelen van een effectief therapietraject voor mensen met autisme. Verder heb ik een vakbekwaamheidsdiploma HBO social work/GGZ-begeleider.

Ik begeleid mijn cliënten in hun levensloop en doe dat levensbreed en levensdiep. Ik begeleid je bij alles waar dat nodig is en versterk het netwerk om je heen. Ik leer je om te gaan met je autisme en een leven te leven precies zoals het in lijn is met wie jij bent. Mijn manier van begeleiden is vriendelijk, luchtig en vrolijk, maar ook doelgericht en consequent en aangepast aan jouw tempo. Mensen voelen zich geaccepteerd door mij en in die veiligheid leren ze zichzelf kennen.

Werkt in: Apeldoorn, Zutphen, Voorst, Lochem, Gorssel, Deventer, Beekbergen, Brummen, Holten-Rijssen en Twente.

volg ons op facebook

Angelique van Gogh

Senior-coach en ervaringsdeskundig ouder.

Toen mijn zoon de diagnose autisme kreeg was ik verbaasd. Ik dacht namelijk dat hij ook hoog sensitief was net als ik. Ik begreep hem heel goed en voelde hem goed aan. De reden om autisme te gaan onderzoeken was voor mij de diagnose van mijn zoon.

Eerder in mijn leven ben ik begonnen hoog sensitiviteit, hoog gevoeligheid en hoogbegaafdheid te onderzoeken en nog dagelijks in het contact met mijn cliënten vallen er kwartjes. Ik leer heel veel van mijn cliënten. Altijd het gevoel hebben anders te zijn, niet gemakkelijk in systemen passen en aansluiting is niet vanzelfsprekend.

In de periode dat ik yogales gaf in de psychiatrie heb ik ervaren hoe de cliënten niet verbonden waren met hun lichaam alsof het lichaam iets was waar ze niets mee hadden. Tijdens mijn jarenlange ervaring als autisme- en ADHD coach heb ik gezien hoe mijn cliënten stuk voor stuk hun eigen grenzen niet goed voelen en wederom niet goed verbonden zijn met het lichaam. Lichaamssignalen worden gemist en/of niet herkend en daarom niet op waarde geschat.
In geval van ervaringen die in het lichaam zijn opgeslagen en die we liever niet willen voelen trekken we ons bewustzijn terug uit die gebieden van het lichaam waar de niet doorvoelde emoties zijn opgeslagen en verhuizen we meer naar ons hoofd. Echt diep thuiskomen bij jezelf en in je lijf betekent ook de opgeslagen pijn doorvoelen.

Mijn passie is de authenticiteit van mijn cliënten te ontdekken en samen met jou te onderzoeken hoe jij bewustzijn, lichaam en denkkracht combineert tot een betekenis vol geheel en hoe je omgaat met nare opgeslagen emoties.

Ik gebruik o.a. de Polyvagaaltheorie bij traumareacties, Acceptance and commitmenttherapie bij richting geven aan je leven en keuzes maken, Mindfulness om in het hier en nu te leren zijn.

Daarnaast help ik je ook praktisch bij alles wat zich in het dagelijks leven aandient en help ik je indien nodig om orde te scheppen in chaos zodat er weer overzicht ontstaat.

Werkt in: de regio Apeldoorn, Zutphen, Arnhem, Velp, Eerbeek, Beekbergen, Brummen, Bronckhorst, Deventer, Lochem.

 

Annelies van der Hout

Coach en gediplomeerd ervaringsdeskundige.

Op mijn 18e heb ik de diagnose autisme gekregen. Het vermoeden was er al vanaf mijn 14e, maar dit werd (nog) niet bevestigd door de verschillende instanties die ik bezocht. Na de middelbare school ben ik gaan wonen en studeren in Duitsland. Daar ging ik, voor de NVA, bloggen over studeren met autisme in het buitenland. In Duitsland zag ik dat medestudenten, die officieel geen diagnose autisme hadden, diverse problemen ondervonden. Naast mijn studie Japanologie probeerde ik deze medestudenten te ondersteunen waar mogelijk. Dit alles vergrootte mijn motivatie om bij te dragen aan een betere leefwereld voor mensen met autisme.

Ik wilde graag werk doen waarin ik iets zou kunnen betekenen voor de autisme community. Dat heeft mij doen besluiten om mijn studie in Heidelberg (Duitsland) vroegtijdig af te breken en over te stappen naar de opleiding  Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn op de Hanzehogeschool in Groningen. Deze opleiding heb ik in 2019 cum laude afgerond.

Na het eerste jaar van de opleiding kwam ik in dienst bij de instelling waar ik al stage liep. Ik kon gaan werken als ambulant begeleider en dagbestedingscoach bij normaal tot hoogbegaafde mensen met autisme. Na drie jaar werkervaring als coach en begeleider heb ik de overstap gemaakt naar Autisme Integraal.

Ik probeer mijn kennis van autisme voortdurend actueel te houden en uit te breiden. Dit doe ik door het bijwonen van Webinars en congressen, door mij te verdiepen in onderzoek en door te lezen over en te luisteren naar verhalen van mensen met autisme. Naast mijn dagelijkse werk als coach doe ik vrijwilligerswerk als vrijwilligerscoördinator bij Autisme Digitaal, ervaringsdeskundige bij Toegankelijk Zwolle en als lid van de NVA-werkgroep in Zwolle.

Mijn werkwijze is om vanuit gelijkwaardigheid en nieuwsgierigheid in contact te komen met de ander. Door middel van herkenning, erkenning en gevoelsmatig begrijpen probeer ik te de-stigmatiseren en de zelfacceptatie te vergroten. Als het meerwaarde heeft maak ik gebruik van mijn eigen ervaringen. Het creëren van voorspelbaarheid, veiligheid en vertrouwen beschouw ik als basis bij het aangaan van een relatie. Intrinsieke motivatie en rust zijn belangrijke startpunten. Samen met de ander ga ik op zoek naar gevoelssignalen, hoe deze te herkennen, erkennen, accepteren en erop te anticiperen. Daarnaast bied ik ondersteuning bij de praktische taken in het dagelijks leven.

Werkt in: Zwolle, Heerde, Hattem, Epe, Apeldoorn.

 

Back To Top