Skip to content

Het team…

Hans Keupink

Senior coach en psychodynamisch therapeut

Ik ben me gaan verdiepen in autisme toen 2 van mijn kinderen de diagnose kregen.  Ik las er over, maar leerde nog meer door mijn kinderen goed te observeren. Ik wilde het begrijpen op een manier die resoneerde met mijn gevoel. 

In de 13 jaar als begeleider in een antroposofische instelling voor kinderen met een een verstandelijke beperking en soms ook autisme heb ik goed leren waarnemen. In mijn vrije tijd volgde ik trainingen om mijn eigen bewustzijn te zuiveren en te verdiepen. Hierdoor kan ik autisme nu van binnen uit begrijpen en in het kader van de menselijke ontwikkeling plaatsen. 

Omdat ik het aanbod aan behandelingen aan mensen met autisme vanuit de reguliere hoek té beperkt vind en te weinig vind aansluiten bij het wezenlijke van autisme ben ik gaan zoeken naar de betere hulp voor mensen met autisme. Ik kwam toen in contact met een landelijke organisatie waar ik leerde over Levensbrede Begeleiding en de PILLAR-methodiek.  Ik heb 10 jaar als zzp’er bij deze organisatie gewerkt. In juli 2021 hebben Angelique van Gogh en ik ons los gemaakt van deze organisatie om onze eigen visie op autisme neer te gaan zetten. We zijn beide autismedeskundigen. Onze visies op autisme sluiten goed bij elkaar aan en heeft ons doen besluiten om samen onder naam Autisme-Integraal verder te gaan.

In 2014 heb ik een HBO- studie aan de Academie voor Psychodynamica afgerond. Ik heb daar een groot aantal therapeutische technieken leren kennen en gebruiken en mijn inzicht in de werking van therapieën kunnen verdiepen. Dit gaat me helpen bij het uitwerken van een therapietraject voor mensen met autisme. Verder heb ik een vakbekwaamheidsdiploma HBO social work/GGZ-begeleider.

Ik begeleid mijn cliënten in hun levensloop en doe dat levensbreed en levensdiep. Ik begeleid je bij alles waar dat nodig is en versterk het netwerk om je heen. Ik leer je om te gaan met je autisme en een leven te leven precies zoals het in lijn is met wie jij bent. Mijn manier van begeleiden is vriendelijk, luchtig en vrolijk, maar ook doelgericht en consequent en aangepast aan jouw tempo. Mensen voelen zich geaccepteerd door mij en in die veiligheid leren ze zichzelf kennen.

Werkt in: Apeldoorn, Zutphen, Voorst, Lochem, Gorssel, Deventer, Beekbergen, Brummen, Holten-Rijssen en Twente.

volg ons op facebook

Angelique van Gogh

Senior-coach en ervaringsdeskundig ouder.

Toen mijn zoon de diagnose autisme kreeg was ik verbaasd. Ik dacht namelijk dat hij ook hoog sensitief was net als ik. Ik begreep hem heel goed en voelde hem goed aan. De reden om autisme te gaan onderzoeken was voor mij de diagnose van mijn zoon.

Eerder in mijn leven ben ik begonnen hoog sensitiviteit, hoog gevoeligheid en hoogbegaafdheid te onderzoeken en nog dagelijks in het contact met mijn cliënten vallen er kwartjes. Ik leer heel veel van mijn cliënten. Altijd het gevoel hebben anders te zijn, niet gemakkelijk in systemen passen en aansluiting is niet vanzelfsprekend.

In de periode dat ik yogales gaf in de psychiatrie heb ik ervaren hoe de cliënten niet verbonden waren met hun lichaam alsof het lichaam iets was waar ze niets mee hadden. Tijdens mijn jarenlange ervaring als autisme- en ADHD coach heb ik gezien hoe mijn cliënten stuk voor stuk hun eigen grenzen niet goed voelen en wederom niet goed verbonden zijn met het lichaam. Lichaamssignalen worden gemist en/of niet herkend en daarom niet op waarde geschat.
In geval van ervaringen die in het lichaam zijn opgeslagen en die we liever niet willen voelen trekken we ons bewustzijn terug uit die gebieden van het lichaam waar de niet doorvoelde emoties zijn opgeslagen en verhuizen we meer naar ons hoofd. Echt diep thuiskomen bij jezelf en in je lijf betekent ook de opgeslagen pijn doorvoelen.

Mijn passie is de authenticiteit van mijn cliënten te ontdekken en samen met jou te onderzoeken hoe jij bewustzijn, lichaam en denkkracht combineert tot een betekenis vol geheel en hoe je omgaat met nare opgeslagen emoties.

Ik gebruik o.a. de Polyvagaaltheorie bij traumareacties, Acceptance and commitmenttherapie bij richting geven aan je leven en keuzes maken, Mindfulness om in het hier en nu te leren zijn.

Daarnaast help ik je ook praktisch bij alles wat zich in het dagelijks leven aandient en help ik je indien nodig om orde te scheppen in chaos zodat er weer overzicht ontstaat.

Werkt in: de regio Apeldoorn, Zutphen, Arnhem, Velp, Eerbeek, Beekbergen, Brummen, Bronckhorst, Deventer, Lochem.

 

Annelies van der Hout

Autismecoach en gediplomeerd ervaringsdeskundige.

Op mijn 18e heb ik de diagnose autisme gekregen. Het vermoeden was er al vanaf mijn 14e, maar dit werd (nog) niet bevestigd door de verschillende instanties die ik bezocht. Na de middelbare school ben ik gaan wonen en studeren in Duitsland. Daar ging ik, voor de NVA, bloggen over studeren met autisme in het buitenland. In Duitsland zag ik dat medestudenten, die officieel geen diagnose autisme hadden, diverse problemen ondervonden. Naast mijn studie Japanologie probeerde ik deze medestudenten te ondersteunen waar mogelijk. Dit alles vergrootte mijn motivatie om bij te dragen aan een betere leefwereld voor mensen met autisme.

Ik wilde graag werk doen waarin ik iets zou kunnen betekenen voor de autisme community. Dat heeft mij doen besluiten om mijn studie in Heidelberg (Duitsland) vroegtijdig af te breken en over te stappen naar de opleiding  Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn op de Hanzehogeschool in Groningen. Deze opleiding heb ik in 2019 cum laude afgerond.

Na het eerste jaar van de opleiding kwam ik in dienst bij de instelling waar ik al stage liep. Ik kon gaan werken als ambulant begeleider en dagbestedingscoach bij normaal tot hoogbegaafde mensen met autisme. Na drie jaar werkervaring als coach en begeleider heb ik de overstap gemaakt naar Autisme Integraal.

Ik probeer mijn kennis van autisme voortdurend actueel te houden en uit te breiden. Dit doe ik door het bijwonen van Webinars en congressen, door mij te verdiepen in onderzoek en door te lezen over en te luisteren naar verhalen van mensen met autisme. Naast mijn dagelijkse werk als coach doe ik vrijwilligerswerk als vrijwilligerscoördinator bij Autisme Digitaal, ervaringsdeskundige bij Toegankelijk Zwolle en als lid van de NVA-werkgroep in Zwolle.

Mijn werkwijze is om vanuit gelijkwaardigheid en nieuwsgierigheid in contact te komen met de ander. Door middel van herkenning, erkenning en gevoelsmatig begrijpen probeer ik te de-stigmatiseren en de zelfacceptatie te vergroten. Als het meerwaarde heeft maak ik gebruik van mijn eigen ervaringen. Het creëren van voorspelbaarheid, veiligheid en vertrouwen beschouw ik als basis bij het aangaan van een relatie. Intrinsieke motivatie en rust zijn belangrijke startpunten. Samen met de ander ga ik op zoek naar gevoelssignalen, hoe deze te herkennen, erkennen, accepteren en erop te anticiperen. Daarnaast bied ik ondersteuning bij de praktische taken in het dagelijks leven.

Werkt in: Zwolle, Heerde, Hattem, Epe, Apeldoorn.

 

Femke Roco

Coach

Na lang in de zorg te hebben gewerkt als woon- en werkbegeleider van mensen met zeer diverse mogelijkheden en uitdagingen, heb ik er nu voor gekozen om ambulant aan het werk te gaan.

Voorheen maakte de verstandelijke beperking het tot een uitdaging om mensen goed te ‘verstaan’. Dat heeft me jarenlang getraind om breder en ruimer opmerkzaam te zijn in contact. Hierdoor kan ik voor cliënten die het lastig vinden om signalen van anderen maar ook van zichzelf op te merken en te duiden helpen ‘ondertitelen’.

Van oorsprong ben ik als Vaktherapeut beeldend opgeleid, vervolgens heb ik SPH gestudeerd. De afgelopen jaren heb ik Lichaamsgerichte Psychotherapie gestudeerd. Omdat ik hierin zoveel antwoorden vond op vragen die ik me over het leven stelde, heb ik mijn weg nu vervolgd bij Somatic Experiencing (traumatherapie)

Bij veel mensen is een verbinding maken met het lichaam niet vanzelfsprekend. Bij autisme is het vaak moeilijk lichaamssignalen op te vangen en te interpreteren, waardoor onzekerheid kan ontstaan. Als er op een mindfulle manier weer wat connectie kan ontstaan met het lichaam kan iemand veel van de eigen signalen leren. Het is tevens een belangrijke factor in het oefenen met zelf-regulatie en het vergroten van veerkracht.

Ik ben bijzonder geïnteresseerd in de polyvagaal theorie. Het is een heel behulpzame insteek om te kijken naar hoe iemand de wereld ervaart. Voor mij persoonlijk heeft deze kennis vooral begrip en compassie gebracht voor mijn eigen systeem en dat van mijn cliënten.

Het is een uitdaging om deze kennis op een manier over te brengen die uitnodigt tot nieuwsgierigheid maar ik neem deze uitdaging graag aan. Soms zijn eenvoudige oefeningen voldoende om iemand een nieuwe ervaring op te laten doen. Daarmee ontstaat vaak vanzelf wat nieuwsgierigheid naar wat het op kan leveren.

Verder ben ik uiteraard beschikbaar voor alles wat zich zoal voordoet. Ik stimuleer mijn cliënten graag om zelf aan te geven waar ze naar willen kijken. In mijn beleving is mijn rol als coach er vooral op gericht iemand de eigen autonomie te laten versterken. Anderzijds kan ik activerend handelen wanneer er (nog) niet zoveel energie in is of iemand moeite heeft hier richting aan te geven.

Mijn cliënten ervaren me als rustig, open en betrokken, ik kan goed luisteren en wat ik met name belangrijk vind is: we doen het samen.

Werkt in: Apeldoorn, Zutphen, Voorst, Lochem, Gorssel, Deventer, Beekbergen, Brummen.

Joke Kuij

Coach

Mijn schoolloopbaan ben ik begonnen bij een antroposofische onderwijsinstelling in Apeldoorn en Zutphen. Dit heeft mij deels gemaakt tot wie ik nu ben en heeft mij onder anderen de liefde, verwondering en respect voor de natuur meegegeven. In mijn vrijetijd ben ik graag buiten in het bos met mijn paard.

In 2021 heb ik de opleiding Toegepaste Psychologie afgerond . Tijdens deze opleiding heb ik al veel geleerd over Autisme gedurende stages en verschillende opdrachten. Gedurende mijn opleiding heb ik goed leren waarnemen. Daarna heb ik ervaring opgedaan als begeleider bij een woonzorgcentrum in Apeldoorn en ben ik ondertussen alweer tien jaar werkzaam als vrijwilliger bij de kinderboerderij.

Na de HBO opleiding kwam ik in dienst bij de instelling waar ik ook de stage had gevolgd. Ik kon gaan werken als begeleider op een woning en op een dagbestedingslocatie met mensen met onder anderen autisme. Na twee jaar werkervaring als begeleider heb ik de overstap gemaakt naar Autisme Integraal.

Daarnaast help ik ook praktisch bij alles wat zich in het dagelijks leven aandient en help ik indien nodig om orde te scheppen in het leven. Rust en vertrouwen zijn belangrijke waarden voor mij.

Werkt in: Apeldoorn

Melanie Windmöller

Coach

start 1 mei 2024

In 2018 heb ik de HBO-opleiding Pedagogiek afgerond. Daarna heb ik ervaring opgedaan als gezinsondersteuner, heb ik een sociaal wijkteam leren kennen, en van 2021 tot ik in mei 2024 bij Autisme-Integraal begon was ik werkzaam als ambulant begeleider en omgangsbegeleider.

Toen ik nog klein was werd ik al geconfronteerd met autisme. Mijn neefje had autisme. Ik vond hem een bijzonder kind; hij onthield allerlei details overal van. Hij en het het feit dat hij autisme had is me altijd blijven intrigeren. Om die reden wilde ik mijn werkveld graag verleggen naar het begeleiden van cliënten met een hulpvraag vanuit autisme op een manier waar ik helemaal achter kan staan. Ik ben dan ook blij dat ik bij  Autisme-Integraal kan werken. Ze hebben een visie autisme die me helpt mensen met autisme en de problemen waar ze in hun leven tegenaan lopen beter te begrijpen. Daarmee  kan ik ze op de juiste wijze helpen.

Ik sluit aan op de wilsrichting van de cliënt en help hen om vanuit de eigen kracht en mogelijkheden met het autisme om te gaan en zijn pad in het leven te gaan lopen. Mensen ervaren mij als openhartig, eerlijk en doortastend.

Werkt in: Apeldoorn, Zutphen, Voorst, Lochem, Gorssel, Deventer, Beekbergen, Brummen.

Daniëlle Albersen

Coach

Foto en persoonlijke tekst volgt.

Werkt in: Apeldoorn, Zutphen, Voorst, Lochem, Gorssel, Deventer, Beekbergen, Brummen en Twente.

Back To Top