Ga naar hoofdinhoud
Iedereen heeft in het leven trauma’s en minitrauma’s opgelopen. Daar kun je flink last van hebben. Trauma’s zijn de verborgen herinneringen en emoties achter je angst, kwaadheid en verdriet. Door deze emoties de ruimte te geven kunnen ze oplossen. De gedachten die je er aan hebt gekoppeld vinden geen voedingsbodem meer en lossen mee op. En dan is er nog een cadeautje. Het is namelijk zo dat in een trauma informatie zit opgesloten over wie jij bent. Die informatie komt vrij en gaat weer deel van je uitmaken. Dat noemt men integratie. Jij wordt completer. Jij wordt meer Jij.

Wat zijn trauma’s?

Trauma’s en minitrauma’s zijn in onze visie alle ervaringen die je hebt meegemaakt en niet (goed) hebt kunnen verwerken en die daardoor nog invloed op je hebben doordat ze steeds weer in je herinnering opduiken, allerlei gevoelens bij je oproepen en invloed hebben op hoe je denkt, hoe je je voelt en je gedraagt.

Hoe wij je helpen bij het verwerken van je trauma’s?

De traumaverwerking wordt gegeven door Hans. Bij de verwerking van trauma’s maakt hij geen gebruik van een vast protocol, omdat iedereen anders is net als elk trauma, de mate van heftigheid en je draagkracht. Daarom maakt hij voor iedereen een uniek plan dat hij aan je voorlegt en uitlegt voor er met therapiesessies wordt begonnen. Hans heeft ruime mogelijkheden om je goed voor te bereiden op het traumawerk alsmede een breed scala van technieken om je te helpen de trauma’s goed te verwerken en de ruimte tot verandering die dit geeft te helpen integreren in het dagelijks leven.

Er wordt onder andere gebruik gemaakt van de kennis uit de Polyvagaal Theorie, integratieve ademtherapie, emotioneel lichaamswerk, regressie- en reincarnatietherapie, innerlijk kind werk, affirmatiewerk en vergevingsprocessen.

EMDR? Er wordt regelmatig gevraagd of wij ook EMDR geven. Nee, dat doen we niet. Er hebben ons te vaak verhalen bereikt van mensen die door EMDR in de problemen zijn gekomen. Bovendien vinden we dat de technieken die wij gebruiken voor een veel betere verwerking en integratie zorgen.

Het voorwerk.

Voordat je aan traumaverwerking begint is het nodig dat je er eerst voor zorgt dat je voldoende stabiel wordt. Daar kan een autisme-integraal.coach jou goed mee helpen. Lees hier over begeleiding door een AI-coach.

Back To Top